• 1-هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه شورای اداری استان
 • 2-هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کارگروه توسعه مدیریت استانداری
 • 3-بررسی و تجزیه و تحلیل اعتبارات پیشنهادی استانداری اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با توجه به طرحها و برنامه های مربوط به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان
 • 4-برنامه ریزی در خصوص پیاده سازی فرایند تخصیص منابع ، طبقه بندی هزینه ها و استفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته (تهیه و تنظیم بودجه سالانه استانداری و واحدهای سازمانی تابعه)
 • 5-تهیه ، سنجش و تنظیم گزارش های لازم از نحوه اجراء و میزان پیشرفت طرحها و برنامه های استانداری
 • 6-تنظیم موافقتنامه بودجه استانداری و واحدهای تابعه در قالب برنامه ها پس از وصول ابلاغ اعتبار مصوب و پیگیری در تحصیل تخصیص ها
 • 7-نظارت بر بودجه عملیاتی و ارزشیابی عملکرد بودجه استانداری و واحدهای تابعه
 • 8-هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته بررسی نظام پیشنهادات استانداری و واحدهای تابعه
 • 9-انجام کلیه امور مرتبط با تشکیلات استانداری و واحدهای سازمانی تابعه با هماهنگی واحد تخصصی ذیربط وزارت کشور
 • 10- پیگیری و نظارت بر اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری اعم از برنامه ها ، دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مصوبات شورای عالی اداری در استانداری ع فرمانداری ها و بخشداری های تابعه
 • 11- نظارت عالیه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری در استان
 • 12- انجام برنامه ریزی های لازم جهت مستند سازی و اصلاح فرایندهای انجام کار در استانداری و واحدهای تابعه
 • 13- نیاز سنجی و برنامه ریزی های لازم در جهت توانمند سازی ، بهبود عملکرد و افزایش بهره وری کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با هدف دستیابی به تعالی سازمانی
 • 14- مطالعه و بررسی مستمر سازمان و وظایف دستگاه ، مستند سازی فرایندهای انجام کار به منظور تقسیم وظایف واحدها و تدوین راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح و بهبود روش های انجام کار در سطح استانداری
 • 15- تهیه و تنظیم دستورالعمل های روش انجام کار در بخشهای مختلف عمومی و تخصصی استانداری و واحدهای تابعه به منظور بهبود روشها و تسریع در انجام امور با همکاری واحدهای ذیربط
 • 16-نیاز سنجی آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مربوط به استانداری و واحدهای سازمانی تابعه بر اساس سیاست ها ،خط مشی ها و برنامه های مصوب مراجع ذیربط
 • 17- تهیه ، تنظیم ، نظارت و عنداللزوم اجرای برنامه های آموزشی سالانه و آموزش های کوتاه مدت برای مدیران و کارکنان استانداری و واحدهای سلزمانی تابعه
 • 18- نظارت بر حسن اجرا و ارزشیابی عملکرد دوره های آموزشی استانداری و واحدهای تابعه
 • 19- انجام امور مربوط به صدور گواهینامه دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوب مراجع ذیصلاح مربوط به استانداری و واحدهای تابعه و وابسته در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
 • 20- تنظیم شناسنامه آموزشی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و وابسته
 • 21- پیشنهاد انجام کلیه امور پژوهشی مطالعاتی استانداری و واحدهای تابعه اعم از تعیین اولویت های نیازهای پژوهشی و ارائه آن به دبیرخانه کارگروه پژوهش و فناوری استان
 • 22- استقرار نظام مدیریت دانش در استانداری و واحدهای تابعه
 • 23- برنامه ریزی در جهت پیاده سازی نظام پیشنهادات استانداری و واحدهای تابعه
 •  آمار سایت
 •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است
Link group not found.
/* */