تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ | ۸:۳۰
راه اندازی سیستم جام
باراه اندازی و تحویل سیستم جام به استان ها توسط وزارت کشور، تمام فعالیتهای آموزشی از قبیل تعریف کلاس ها ،ثبت دوره های آموزشی ، آموزش از راه دورکارکنان، صدور گواهینامه  و ثبت آن در سوابق کارمندان بلافاصله بعد ازبرگزاری دوره ها با این سیستم امکان پذیر خواهد بود، از مزایای دیگر اینسیستم می توان به دسترسی کارمندان به اطلاعات آموزشی از طریق نام کاربری ورمز عبوری خود اشاره نمود.
منبع : D-Manabe.farsp.ir
68512